Винилови подови настилки

Какво представлява настилката от винил?

Наричана е още PVC или поливинилхлорид. Тази настилка е изградена от 5 слоя, които притежават изключително добри характеристики:

Виж Още